Audit IS

​​​​​Audity systémů a zařízení

Provádíme audity informační bezpečnosti jak z procesního, tak z technického hlediska. Náš tým disponuje širokými kompetencemi pro zvládnutí téměř jakéhokoliv požadavku na ověření shody, ať už se týká kybernetického zákona, ISMS, ochrany osobních údajů či jiných specializovaných IT standardů. Provedeme i zákaznický audit vašich dodavatelů. Kontaktujte nás a připravíme vám individuální Audit informačních systémů za rozumnou cenu.

 

Naše doporučení jsou přesná a konkrétní

Jedna z největších slovenských bank procházela komplikovanou restrukturalizací infrastruktury. V rámci projektu jsme již od počátku úzce spolupracovali a disponovali jsme tak dobrou znalostí prostředí a interních standardů. Po implementaci bezpečnosti na nových systémech nám byl svěřen kompletní audit těchto systémů.

Do přípravy auditu jsme vložili nemalé úsilí úpravou vlastního auditovacího software tak, aby výsledky korespondovaly s prostředím banky a byly co nejvíce relevantní. Následně jsme doporučili nejlepší opatření pro zamezení zjištěných rizik s minimálním dopadem na průběh projektu.

Našimi znalostmi a naší věcnou konzultací během auditu jsme doporučili konkrétní nápravní opatření na míru auditované infrastruktury. Diskuze nad doporučeními tak byla značně zkrácena a audit ukončen s předstihem.

Audity systémů a zařízení

Provedli jste penetrační testy, a přesto si nejste jisti, zda je zabezpečení konkrétního serveru nebo jiné aplikační platformy dostatečné? Potřebujete důkladně prověřit zabezpečení klíčových prvků vašeho informačního systému? Řešením těchto a řady dalších problémů je provedení detailního auditu zabezpečení konkrétních systémů nebo zařízení v rámci informačního systému organizace.

Zatímco při penetračních testech se specialisté AEC staví spíše do role potenciálního útočníka, při auditech technického zabezpečení přistupují ke zkoumanému prvku spíše v roli systémového administrátora a implementátora doporučovaných opatření ke zvýšení jeho bezpečnosti. Při kontrole nastavení jednotlivých systémů využíváme znalostí a zkušeností bezpečnostních a systémových specialistů AEC, doporučení výrobců pro hardening daných systémů apod.

Všechny nalezené nedostatky jsou podrobně popsány ve zprávě z auditu. Jsou zde popsána rizika těchto zranitelností a nechybí samozřejmě i návrhy na jejich odstranění (případně minimalizaci rizika).

V rámci technických auditů poskytujeme tyto služby

  • Audit konfigurace aktivních síťových prvků.
  • Audit konfigurace operačních systémů na serverech.
  • Audit konfigurace firewallů a systémů IDS/IPS.
  • Audit bezpečnosti speciálních systémů, aplikací a služeb.

Další specializované audity

  • Audity v souladu se standardy PCI-DSS a PA-DSS.
  • Audity topologie a infrastruktury.

 

 

Metodika

Při realizaci bezpečnostních auditů využíváme ucelenou a průběžně aktualizovanou metodiku AEC vycházející z metodik a doporučení předních organizací zabývajících se bezpečností informačních technologií.

  • Doporučení výrobců o hardeningu auditovaných HW, OS a SW.
  • Doporučení organizace IETF (Internet Engineering Task Force) – organizace vydávající RFCs tzv. standardy internetu.
  • Doporučení organizace NIST (např. NIST SP 800-44 Guidlines on Securing Public Web Servers).
  • CVE – Common Vulnerabilities and Exposures – standardizovaný slovník obecných zranitelností a ohrožení.
  • Common Criteria (ISO/IEC 15408) – standard pro hodnocení úrovně bezpečnosti systémů a další.

Přínosy řešení

  • Více jak 30 let zkušeností na poli bezpečnosti v České a Slovenské republice.
  • Široký tým certifikovaných auditorů a administrátorů se zkušenostmi z několika desítek provedených auditů ročně.
  • Využíváme komerčních, free a také vlastních nástrojů a skriptů pro sběr dat a následnou analýzu.
  • Vyhodnocení úrovně zabezpečení ICT společnosti a definice reálných rizik v kontextu předpokládaného dopadu na business.
  • Provádíme audity v souladu se standardy PCI-DSS a PA-DSS.

Reference

Pokud se chcete přesvědčit o kvalitě výstupů, které Vám poskytneme, můžeme předložit vzorový report z auditů k nahlédnutí. Pokud máte zájem zjistit více o tom, jak pracujeme, neváhejte se na nás zeptat v některé z následujících společností. Jedná se pouze o vybrané a schválené reference z poslední doby.

  • Volksbank
  • ING bank

Pravidelně testujeme bezpečnost pro zákazníky, jako jsou T-Mobile, Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB, Zuno bank AG či Poštová banka.

Rádi zkonzultujeme vaši konkrétní situaci


Ověření: