Zranitelnosti v produktech Apache
20.04.2022
Zranitelnosti v produktech Apache

​Upozorňujeme na objevené zranitelnosti v produktech Apache. Jedná se o více zranitelností s hodnocením CVSS 9,8. Aktuálně nemáme informace o aktivním zneužívání těchto zranitelností.

Doporučujeme aktualizaci zranitelného softwaru na novější verze, ve kterých je již aplikována záplata.


Seznam zranitelností

Produkt

CVE

CVSS skóre

Apache HTTP Server 2.4.52
CVE-2022-227209,8
Apache HTTP Server 2.4.52
CVE-2022-227219,8
Apache HTTP Server 2.4.52
CVE-2022-239439,8
Apache HTTP Server 2.4.51
CVE-2021-447909,8


Hrozba zneužití

Aktuálně nám není známo aktivní zneužívání těchto zranitelností.


Mitigace

Zranitelnosti je možné detekovat pomocí Tenable pluginu.
Doporučujeme aktualizovat zranitelné produkty na verze, které mají zranitelnost již opravenou.


Reference

https://ubuntu.com/security/CVE-2022-22721
https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

Zdroj hlášení o zranitelnosti

Informace z databáze zranitelností ze dne 12. 4. 2022.