Zranitelnosti v produktech Windows
22.04.2022
Zranitelnosti v produktech Windows

​Upozorňujeme na objevené zranitelnosti v produktech Windows. Jedná se o více zranitelností s hodnocením CVSS 8,8. Aktuálně nemáme informace o aktivním zneužívání těchto zranitelností.

Doporučujeme aktualizaci zranitelného softwaru na novější verze, ve kterých je již aplikována záplata.


Seznam zranitelností

Produkt

CVE

CVSS skóre

windows_server_2016
CVE-2022-232579,8
windows_server_2012
windows_server_2016
windows_server_2019
CVE-2022-245288,8


Hrozba zneužití

Aktuálně nám není známo aktivní zneužívání těchto zranitelností.


Mitigace

Doporučujeme aktualizovat zranitelné produkty na verze, které mají zranitelnost již opravenou.


Reference

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-23257
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-24528

Zdroj hlášení o zranitelnosti

Informace z databáze zranitelností ze dne 12. 4. 2022.