REGISTRÁCIA JE UZATVORENÁ


Z dôvodu naplnenia kapacity prednáškového sálu je ďalšia registrácia na konferenciu uzatvorená.

V prípade, že máte vážny záujem o niektorú z preberaných tém, kontaktujte nás na e-mailovej adrese bratislava@aec.sk alebo telefonicky na +421 254 410 283.