Súčasná podoba bezpečnostných konferencií je postavená spravidla na marketingových a obchodných prezentáciách pre-sales jednotlivých dodávateľských spoločností. Ako sa teda zoznámiť so skutočným používateľským prínosom?

Na našej konferencii Security nemajú marketingovo-obchodné prezentácie miesto. Odborná úroveň jednotlivých prednášok a maximálny prínos pre účastníkov je hlavným cieľom našej akcie. Na praktickú využiteľnosť príspevkov kladieme veľký dôraz. Program staviame na prípadových štúdiách prezentovaných priamo zákazníkom. Nebojíme sa ani predstavenia neúspešných projektov, aby sa ukázali riziká a bolo možné sa poučiť z uskutočnených chýb.

Vzhľadom k širokej škále prednášaných tém prebieha súčasne v niekoľkých sálach a vystupuje na nej takmer 30 bezpečnostných špecialistov. Pravidelne sa nám darí zaistiť tiež zahraničných prednášajúcich, ktorí sú skutočnými svetovými kapacitami v oblasti ICT bezpečnosti.

Konferencia je určená pre odbornú verejnosť z oboru informačných technológií a managementu. Security je tradičnou akciou, na ktorej sa stretávajú IT manažéri a IT špecialisti z oblasti verejnej správy i komerčných firiem z oblastí finančného sektoru, telekomunikácií, výrobných firiem a ďalších oblastí. Len veľmi ťažko by ste v rámci Českej republiky hľadali konferenciu venovanú bezpečnosti ICT s tak dlhou tradíciou a charakterom, akými sa môže pochváliť konferencia Security.

Už od roku 1992 sa pravidelne všetci nepriatelia počítačových vírusov a priaznivci zabezpečenia dát stretávali na konferencii Virus. S rozmachom počítačových vírusov v deväťdesiatych rokoch neutíchal záujem o konferencie zamerané na ochranu počítačov pred napadnutím a Virus sa stal pravidelným miestom stretnutia „bojovníkov v prvej línii“ i tých z „tyla“ antivírusovej obrany.

V nasledujúcich ročníkoch sa postupne začali na program konferencie dostávať i ďalšie bezpečnostné témy. Konkrétne to bol nastupujúci fenomén menom Internet, budovanie počítačových sietí a s tým súvisiace hrozby či napríklad hacking. S rozvojom informačných technológií začala narastať potreba chrániť dáta a informácie v elektronickej podobe. Konferencia preto od roku 2000 zmenila svoj názov na predsa len o niečo výstižnejší Security.

Konferencia je od roku 2010 rozdelená na manažérsku a technickú sekciu. Prednášky v jednotlivých sálach prebiehajú celkom synchrónne, takže každý návštevník má možnosť vybrať si konkrétne prezentácie, ktoré zodpovedajú jeho záujmom.

Jedným z mnohých doplnkových programov je v posledných rokoch testovacie laboratórium, v ktorom si účastníci môžu sami vyskúšať hackerské techniky a overiť si svoje znalosti formou súťaže.

 

Držitelia certifikácií CGEIT, CISA, CISM a CRISC si môžu za účasť započítať CPE hodiny.

 

Konference SECURITY  

Aký bol ročník 2019?

Konferencia Security spoločnosti AEC ponúkla tento rok nevídané spektrum tém!

Prečítajte si krátku reportáž z akcie alebo sa pozrite na video.