Sandbox

​​​​Sandbox

Chráňte svoju spoločnosť pred malvérom využívajúcim zero-day alebo neznáme zraniteľnosti. Implementujeme moderné riešenia, ktoré vás pred touto hrozbou ochránia.

 

Otvoríme vám oči. I keď vaša sieť vyzerá úplne bezpečne, skutočnosť môže byť iná

Finančná skupina riešila problém dlhodobých útokov z kategórie APT na svojich kľúčových zamestnancov. Zástupcovia spoločnosti sa domnievali, že tieto útoky sú uskutočňované pomocou na mieru písaného pokročilého malvéru, ktorý súčasné technológie nedokážu odhaliť. Preto nás požiadali, aby sme im s problémom pomohli.

Po testovacej prevádzke bola táto technológia nasadená do režimu blokovania, tým sa markantne zvýšila robustnosť bezpečnosti architektúry. Incidenty blokované už na perimetri boli s pomocou AEC podrobne analyzované. Podarilo sa zistiť informácie o tom, na aké typy osôb sa hackeri zameriavajú a ktoré dáta boli ochránené pred odcudzením.

Popis riešenia

Pojem Advanced Persistent Threat (APT) sa používa na popis sofistikovaných hackerských techník zameraných priamo na konkrétny cieľ, ktorým môžu byť úspešné veľké spoločnosti, či dokonca štáty.

Jedná sa o veľmi pokročilé techniky útokov, ktoré sa vyznačujú:

Zameraním: organizácie, finančné inštitúcie, štáty. Inflitrácia nie je náhodná, malvér je navrhnutý špecificky pre konkrétny cieľ.

Pokročilosťou: sú zneužívané dosiaľ neobjavené slabé miesta alebo zero-day zraniteľnosti. Používajú sa rootkity, techniky zatemnenia a maskovania.

Perzistenciou: hrozba pretrváva, kým útočník nebude úspešný. Používajú sa pokročilé a cielené techniky sociálneho inžinierstva a phishingu na rôznych kanáloch.

 

 

Prínosy našich služieb

  • Prínosy našich služieb
  • Budujeme komplexnú obranu, vnímame slabé miesta zabezpečenia a dokážeme navrhnúť riešenia na mieru.
  • Naši konzultanti disponujú know-how z oblasti hackerských útokov a pokročilého malvéru.

Referencie

Naše skúsenosti z implementácií pre významné organizácie vo svojom obore radi zverejníme na vyžiadanie.

Kontaktujte nás


Overenie: