Bezpečnostné technológie od AV až po architektúru internetového bankovníctva, vrátane biometriky. Implementujeme bezpečnostné riešenia prispôsobené Vašim potrebám. Analyzujeme, navrhujeme, integrujeme, testujeme, auditujeme a ponúkame vyškolenú podporu.

Predstavenie divízie

  • Najvyššia úroveň certifikácií pre jednotlivé technológie a partnerov
  • Analýzy & posúdenia – posúdenie bezpečnosti infraštruktúry z pohľadu bezpečnostného architekta (aplikácie, IS, siete a ďalšie)
  • Implementácia – návrhy (solution dizajn), implementácia, vývoj a podpora bezpečnostných technológií v prostredí zákazníka
  • Konfiguračný audity – audity konfigurácií rôznych technológií (sieťové zariadenia, servery, aplikácie a ďalšie)
  • Školenia v oblasti bezpečnosti & vzdelávania v oblasti administrácie technológií
  • Bezpečnostné operačné centrá – príprava nasadenie SOC v prostredí zákazníka, tvorba a implementácia procesov, technológií, tréningov, a ďalších
  • Expertné konzultácie v oblasti bezpečnosti

Produkty a rešenia

Endpoint Protection

Network Security

Cloud Security

IoT Security

Security Management